Searching...

Wonfu - Wonfu Love Songs


Album : Wonfu Love Songs (旺情歌)
Artist : Wonfu (旺福)
Release : 21 June 2018
Language : Mandarin
Genre : Pop | Rock

Track List :
01 我当你空气 | Wo Dang Ni Kong Qi
02 快乐的出航 | Kuai Le De Chu Hang
03 你少在那边 | Ni Shao Zai Na Bian
04 GoodBye My Friend
05 老公寓 | Lao Gong Yu
06 等待雨散 | Deng Dai Yu San
07 忘情歌 | Wang Qing Ge
08 野生灰姑娘 | Ye Sheng Hui Gu Niang
09 勇敢一点 | Yong Gan Yi Dian
10 男右女左 | Nan You Nu Zuo

Download :

Album Download

Album Download