Searching...

Panic Worm - ELUSIVE MAGIC


Album : ELUSIVE MAGIC
Artist : Panic Worm (惊虫乐队)
Release : 24 July 2018
Language : Mandarin
Genre : Noise Rock

Track List :
01 INTRO
02 P.L.C
03 CHICKEN SPIT
04 装饰性幻觉 | Zhuang Shi Xing Huan Jue
05 堕落的艺术 | Duo Luo De Yi Shu
06 ELUSIVE MAGIC
07 连接 | Lian Jie
08 阴谋之梦 | Yin Mou Zhi Meng
09 侏儒的话 | Zhu Ru De Hua
10 惊魂记 | Jing Hun Ji

Download :

Album Download

Album Download